vårdnadstvist-advokater-diskussion-rådhuset

Vårdnadstvist

Att söka sig till en advokatbyrå för att lösa en vårdnadstvist innebär inte att tvisten måste gå till domstol. Vi strävar alltid efter att hitta en så bra lösning som möjligt för barnet och för dig.

Sök hjälp i tid när du befinner dig i en vårdnadstvist

Vårdnadstvister är tuffa för alla parter och det är mycket känslor inblandade. När det är en konflikt mellan föräldrarna är risken stor att det skadar barnet. Konflikten kan också skada relationen mellan dig och ditt barn. Vi rekommenderar att söka juridisk hjälp innan situationen har eskalerat.

Vår erfarenhet är att ju tidigare man söker hjälp desto snabbare brukar man nå en lösning. Att vända sig till en advokatbyrå behöver inte innebära att tvisten går till domstol.

Vår målsättning är alltid att hitta bästa möjliga lösning för dig och ditt barn. Det kan ske genom medling som mynnar ut i en samförståndslösning. Men om det inte fungerar så kommer vi att göra vårt yttersta för dig när fallet går till domstol.

Det här händer i domstolen

Om vårdnadstvisten går till domstol blir du och den andra föräldern kallade till ett första sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Här kommer du att få svara på frågor men det är vi som främst för din talan i vår roll som ditt juridiska ombud. Den muntliga förberedelsen har två syften. Dels är den till för att domstolen ska kunna förbereda målet för huvudförhandling, dels är den till för att undersöka om det finns möjligheter att nå en förlikning mellan parterna. Domstolen kan efter den muntliga förberedelsen fatta olika typer av beslut gällande boende, vårdnad och umgänge. Domstolen fattar också beslut om en vårdnadsutredning ska begäras in.

Vårdnadsutredning och huvudförhandling

Det är Familjerätten som genomför vårdnadsutredningen och den tar mellan fyra och sex månader. Utredningen är en viktig del av utredningsmaterialet som kommer att ligga till grund för domstolens beslut. Under utredningen träffar vanligtvis Familjerätten barnet, dig och den andra föräldern. Vårdnadsutredningen avslutas vanligtvis med att Familjerätten lämnar en rekommendation till domstolen om vårdnaden ska vara ensam eller gemensam. Utredningen är en rekommendation och domstolen måste inte följa den, men den väger tungt.

Vid huvudförhandlingen i domstolen kommer både du och den andra föräldern att höras. All bevisning läggs fram och ditt ombud argumenterar för din sak. Det går att använda nästan vad som helst som bevis, till exempel läkarintyg, vittnen, SMS och polisanmälningar. Domstolen meddelar dom ungefär tre till fyra veckor efter huvudförhandlingen. Om du inte är nöjd med domen kan du lämna in en överklagan. Det är dock svårt att få mål om vårdnad prövade i hovrätt. Det går dock alltid att lämna in en ny ansökan om umgänge, vårdnad eller boende till domstol.

Vi vet att vårdnadstvister är känsliga. Kontakta oss för ett första kostnadsfritt möte.