familjerätt-fasad-rättvisa-juridik

Familjerätt

I den svenska civilrätten ingår det som samlas under området familjerätt. Familjerätten omfattas av den lagstiftning som reglerar majoriteten av de känsligaste delarna i livet som till exempel arv och testamenten, bodelning, skilsmässor, underhåll och äktenskapsförord. När en vårdnadstvist uppstår kan det vara mycket känslor inblandade i bilden och hela processen kan bli mentalt omtumlande. Våra advokater har en gedigen och lång erfarenhet av familjerättsfall och är specialiserade inom området. Det gör att de kan bistå och stötta dig genom hela rättsprocessen.

Familjerätten en viktig lagstiftning

Ifall ditt äktenskap inte längre fungerar och istället leder till en skilsmässa står en advokat från vår byrå redo att hjälpa dig genom processen för att värna om dig och dina intressen. Vid en vårdnadstvist kan vi på kort tid skaffa oss en överblick över ditt fall och därefter leda dig rätt, samtidigt som vi ser till att hitta den lösning som passar dig och ditt eller dina barn bäst. Vi sätter alltid dina behov i centrum så att du kan känna dig helt säker på att du ger dig själv bästa möjliga förutsättningar och att vi tillvaratar dina intressen.

Exempel på områden som omfattas av området familjerätt

Det är inte bara i samband med en skilsmässa som en familjerättsadvokat kan hjälpa till. En advokat som är specialiserad inom området kan till exempel:

  • Bistå vid upprättandet av ett äktenskapsförord eller samboavtal
  • Utforma ett testamente som uppfyller alla juridiska krav
  • Råda och bistå vid vårdnadstvister när parterna inte är överens

Få juridisk hjälp med familjerätt

Många avvaktar med frågor inom familjerätt eftersom de är oroliga för kostnaden. Därför är vi noga med att informera om arvode familjerättsadvokat redan vid vår inledande kontakt så att du kan få en tydlig överblick över samtliga kostnadsuppgifter som ingår i det aktuella ärendet. Hos oss får du alltid en första kostnadsfri rådgivning. Vi tar alltid ut ett korrekt arvode och du är välkommen att ta kontakt med oss för att få råd och information om vilka priser som gäller vid olika typer av familjerättsärenden.

Vi hjälper med frågor som faller under området familjerätt. Vi bistår till exempel vid arvstvister och upprättande av testamente.