Rådgivning

Vi kan bistå dig med rådgivning och rättslig hjälp inom bland annat vårdnadstvister och brottmål. Den första kontakt du har med oss är alltid kostnadsfri.

Kostnadsfri första konsultation

Fyll i formuläret och beskriv ditt ärende så återkommer vi så snart vi kan. Det går även bra att ringa eller mejla oss under kontorstider.

Vad gäller kring kostnader för juridisk rådgivning?

En stor del av dina ombudskostnader kan normalt täckas via rättsskyddet i din hemförsäkring. Oftast täcker rättsskyddet 80 procent av rättsprocesskostnaderna. De 20 procent som återstår av kostnaderna är en självrisk som du betalar själv. Skulle du sakna rättsskydd kan det finnas möjlighet att få ett rättshjälpsbiträde via staten. Rättshjälp bekostat av staten ges till dig vars årsinkomst inte överstiger 260 000 kr. Rättshjälpen kan täcka runt 60-80 procent av dina ombudskostnader. För oss på advokatfirman är rättsliga processer vardag. Vi hjälper dig därför gärna att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

Staten betalar alla rättegångskostnader för vissa typer av mål, exempelvis om du blivit utsatt för ett brott täcker staten kostnaden för ditt målsägandebiträde. Alla ombudskostnader för offentligt biträde i olika tvångmål enligt LVU, LVM och LPT täcks också av staten.