Som förälder har du ditt barns bästa i fokus, men när kommunikationen mellan dig och din före detta partner är dålig och ni inte kan komma överens är en vårdnadstvist oftast den sista utvägen. Ibland kan man även behöva en advokat vid vårdnadstvist när barnets andra förälder är hotfull eller våldsam.

Advokatfirma specialiserad på familjerätt

Vi har mångårig erfarenhet av att bistå våra klienter vid vårdnadstvister, andra mål inom familjerätt samt brottmål. För oss är domstolar och lagar vardag. Vi förstår dock att dessa mål är känsliga. Därför sköter vi allting med respekt och vi finns där för dig under hela processen, både som juridiskt och mänskligt stöd. Vår advokatfirma är främst verksam inom följande områden:

Vårt arbetssätt vid vårdnadstvist i samband med skilsmässa

När du vänder dig till oss för hjälp av en advokat vid vårdnadstvist börjar vi med att ta reda på orsakerna till att en gemensam vårdnad är omöjlig. Sedan utreder vi dina möjligheter till rättshjälp eller rättsskydd. I nästa steg kontaktar vi motparten för att lägga fram ett förslag till överenskommelse.

Om den andre föräldern inte accepterar ditt erbjudande får du besluta om att lämna in en eventuell stämningsansökan. I ansökan förklarar vi varför du vill ha ensam vårdnad. Domstolen brukar sedan besluta om att en vårdnadsutredning ska genomföras.

När denna är genomförd påbörjas huvudförhandlingen, det vill säga rättegången. Under denna hörs båda föräldrarna samt eventuella vittnen. Rättens beslut brukar sedan komma några veckor efter huvudförhandlingen. Det är möjligt att överklaga domen till hovrätten om du är missnöjd, vi kan hjälpa dig även med detta.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Vår advokatbyrå har kontor i centrala Stockholm och Malmö. Vi kan därför hjälpa till vid en vårdnadstvist i Stockholmsregionen samt Malmö. Den som är vårdnadshavare tar viktiga beslut i barnets liv som var det ska bo, eller vilken skola det ska gå i. Svensk rätt strävar efter att föräldrarna ska komma överens och ha gemensam vårdnad. När endast en förälder har vårdnaden om ett barn kallas detta för ensam eller enskild vårdnad.

Statistik kring vårdnadstvister visar att den här typen av processer tar relativt lång tid. Vid en frivillig överenskommelse tar förfarandet endast någon månad. Om en vårdnadstvist går upp i tingsrätt brukar parterna få räkna med att det tar 8 månader upp till ett år innan den slutgiltiga domen faller. Vid överklagande förhalas processen ytterligare med cirka 4-6 månader.

Oavsett hur den vårdnadstvist som du är en part i utvecklar sig så finns våra advokater med dig hela vägen. Vi är väl medvetna om hur besvärlig den här typen av processer är för de inblandade och vi ser till att vara tillgängliga för att besvara dina frågor.

Få reda på mer om kostnad vid vårdnadstvist

Det första som en förälder tänker på vid ansökan om ensam vårdnad är kanske inte hur mycket det kommer att kosta. Därför erbjuder vi alltid en första kostnadsfri rådgivning. Vi är alltid noga med att du på förhand ska ha en överblick av alla utgifter. Våra advokater undersöker även dina rättigheter till den rättshjälp som kan fås för att täcka sådant som ansökningskostnader hos tingsrätten samt expertutlåtanden. Du är välkommen att kontakta oss för att få reda på mer om kostnader och rådgivning vid vårdnadstvist, vi besvarar gärna dina frågor!