Vårdnadstvist

Vårdnadstvist och brottmål •

Vårdnadstvist

När man går skilda vägar kan det ibland vara svårt att enas om vem som ska få vårdnaden om barnen. Vi är en advokatbyrå med särskilda kompetenser inom familjerätt och vi har mångårig erfarenhet av att bistå klienter vid en infekterad skilsmässa. Som förälder har du ditt barns bästa i fokus, men när kommunikationen mellan dig och din före detta partner är dålig och ni inte kan komma överens är en vårdnadstvist oftast den sista utvägen. Ibland kan man även behöva en advokat vid vårdnadstvist när barnets andra förälder är hotfull eller våldsam. När du kontaktar oss börjar vi med ett första möte där vi går igenom händelseförloppet och er situation. Därefter finns vi med dig genom hela processen från att erbjuda den andra föräldern en frivillig lösning, via en eventuell stämningsansökan i tingsrätt till huvudförhandling och ett eventuellt överklagande.

Vårt arbetssätt vid vårdnadstvist i samband med skilsmässa

När du vänder dig till oss för hjälp av en advokat vid vårdnadstvist börja vi med att ta reda på orsakerna till att en gemensam vårdnad är omöjlig. Sedan utreder vi dina möjligheter till rättshjälp eller rättsskydd. I nästa steg kontaktar vi motparten för att lägga fram ett förslag till överenskommelse. Om den andre föräldern inte accepterar ditt erbjudande får du besluta om att lämna in en eventuell stämningsansökan. I ansökan förklarar vi varför du vill ha ensam vårdnad. Domstolen brukar sedan besluta om att en vårdnadsutredning ska genomföras. När denna är genomförd påbörjas huvudförhandlingen, det vill säga rättegången. Under denna hörs båda föräldrarna samt eventuella vittnen. Rättens beslut brukar sedan komma några veckor efter huvudförhandlingen. Det är möjligt att överklaga domen till hovrätten om du är missnöjd, vi kan hjälpa dig även med detta.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Vi kan hjälpa till vid en vårdnadstvist i Stockholm, men åtar oss även uppdrag i övriga delar av landet. Den som är vårdnadshavare tar viktiga beslut i barnets liv som var det ska bo, eller vilken skola det ska gå i. Svensk rätt strävar efter att föräldrarna ska komma överens och ha gemensam vårdnad. När endast en förälder har vårdnaden om ett barn kallas detta för ensam eller enskild vårdnad. Vårdnadstvister statistik visar att den här typen av processer tar relativt lång tid. Vid en frivillig överenskommelse tar förfarandet endast någon månad. Om en vårdnadstvist går upp i tingsrätt brukar parterna få räkna med att det tar 8 månader upp till ett år innan den slutgiltiga domen faller. Vid överklagande förhalas processen ytterligare med cirka 4-6 månader.

Oavsett hur den vårdnadstvist som du är en part i utvecklar sig så finns våra advokater med dig hela vägen. Vi är väl medvetna om hur besvärlig den här typen av processer är för de inblandade och vi ser till att vara tillgängliga för att besvara dina frågor.

Få reda på mer om kostnad vid vårdnadstvist

Det första som en förälder tänker på vid ansökan om ensam vårdnad är kanske inte hur mycket det kommer att kosta. När du anlitar oss tar vi ett korrekt arvode och är alltid noga med att du på förhand ska ha en överblick av alla utgifter. Våra advokater undersöker även dina rättigheter till den rättshjälp som kan fås för att täcka sådant som ansökningskostnader hos tingsrätten samt expertutlåtanden. Du är välkommen att kontakta oss för att få reda på med om kostnad vid vårdnadstvist, vi besvarar gärna dina frågor!

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  När du söker efter en advokatbyrå med expertis inom familjerätt, brottmål och arvstvister.

  Adress:
  Tegnérgatan 35
  111 61 Stockholm

  Telefon:
  08-580 97 026

  E-post:
  offert@vardnadstvist.net

  Orgnr:
  556852-0596

OM OSS

När du söker efter en advokatbyrå med expertis inom familjerätt, brottmål och arvstvister.

Vårdnadstvist.org kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. Advokatbyrån LEGE AB kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara offertförfrågan.

KONTAKT

Tegnérgatan 35
111 61 Stockholm

08-580 97 026

offert@vardnadstvist.net

Orgnr:
556852-0596